Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM tạm ngưng phục vụ ngày 30/04/2019 và ngày 01/05/2019

Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM  tạm ngưng phục vụ ngày 30/04/2019 và ngày 01/05/2019.

Lý do:

         Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Thư Viện sẽ phục vụ lại vào ngày 02/05/2019.

 

THƯ VIỆN KHTH

 

Thông báo về việc bạn đọc gửi xe tại thư viện

Bạn đọc gửi xe tại bãi xe trong khuôn viên Thư viện số 135A Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Giá giữ xe theo quy định