Hướng dẫn tra cứu báo tạp chí

Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu qua hệ thống tra cứu OPAC (Mục lục tra cứu trực tuyến) tại thư viện, hoặc ở bất cứ đâu có kết nối internet. Gồm 2 phần:

1. Báo-tạp chí kho tự chọn

- Báo: phát hành 5 số mới nhất tất cả các báo

- Tạp chí: phát hành trong 12 tháng gần nhất

Nếu tài liệu bạn đang cần nằm trong khoảng thời gian phát hành nêu trên bạn đọc  tự  đến kệ lấy tài liệu.

Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu báo tạp chí

Hướng dẫn tra cứu tài liệu

       Bạn  đọc có thể tra cứu tài liệu tại tất cả các máy tính phục vụ tra cứu OPAC (tra cứu mục lục trực tuyến) tại phòng đọc Tổng hợp hoặc tại phòng tham khảo/ đa phương tiện.Tất cả các máy tính dành cho OPAC luôn luôn sẵn sàng cho bạn tìm kiếm với giao diện như sau:.

A.Cách tìm đơn giản nhất:

Bước 1: Chọn loại hình tài liệu bạn muốn tìm (ví dụ: Sách, Luận án, Bản đồ, …).

Hãy chọn loại tài liệu ở vùng 1

Bước 2: Bạn muốn tìm tài liệu gì (ví dụ nhan đề gì; tác giả là ai?, …) gõ từ/ thuật ngữ vào dòng tương ứng ở vùng 2

Tự điển ở vùng giúp bạn chọn chính xác thuật ngữ cần tìm có sẵn trong tự điển đưa vào ô tìm kiếm tương ứng, thay vì phải gõ thuật ngữ vào.

Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu tài liệu