Đề án " Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh


STT

Nội dung

Xem

Tải

1

Đề án " Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ" giai đoạn 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020

Xem

Tải file

2

Đề án " Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020"

Xem

Tải file

3

Đề án " Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"

Xem

Tải file

 

DỰ ÁN THƯ VIỆN THÔNG MINH LƯU ĐỘNG


STT

Nội dung

Số trang

 

Phần 1

Biên bản ký kết thỏa thuận giữa Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina và Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

03

Tải file

Phần 2

Văn kiện dự án “Thư viện thông minh lưu động”

08

Tải file

Phần 3

Dự toán kinh phí:

 

 

3.1

Mua xe và cải tạo thùng xe

01

Tải file

3.2

Thiết bị điện tử và học cụ

01

Tải file

3.3

Họp báo ra mắt (khai trương) Thư viện thông minh lưu động

02

Tải file

3.4

Chi phí vận hành và đào tạo

01

Tải file

Phần 4

Bản vẽ thiết kế

07

Tải file

Phần 5

Mô hình xe lưu động

12

Tải file

Phần 6

Chương trình hoạt động

02

Tải file

 

DỰ ÁN PHÒNG ĐỌC THIẾU NHI & KHÔNG GIAN CÔNG NGHỆ

STT

Nội dung

Số trang

Số trang

Phần 1

Bản ký kết thỏa thuận giữa Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina và Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

06

Tải file

Phần 2

Văn kiện dự án “Nâng cấp Thư viện Thiếu nhi và thành lập không gian công nghệ” - Tổng quan về Dự án “Nâng cấp Thư viện Thiếu nhi và thành lập không gian công nghệ”

08

Tải file

Phần 3

Dự toán kinh phí:

 

 

3.1

Xây dựng và nội thất

06

Tải file

3.2

Thiết bị điện tử

02

Tải file

3.3

Họp báo ra mắt

02

Tải file

3.4

Đào tạo và vận hành

01

Tải file

Phần 4

Bản vẽ thiết kế

18

Tải file

 

Dịch vụ công

STT Tiêu đề Ghi chú
1

Biên bản thỏa thuận về việc sử dụng Không gian chia sẻ S-hub

Tải file
2 Phiếu yêu cầu thiết bị cho tổ chức sự kiện tại S.hub Tải file
3 Mẫu công văn đọc tài liệu hạn chế Tải file
4 Thủ tục cấp thẻ Link
5 Quy định về việc nộp luận án  Tải file

 

Sự kiện sắp diễn ra

No upcoming event for this category