Thư mục 70 Năm Quốc Hội Việt Nam

Thư mục 70 Năm Quốc Hội Việt Nam

Hiện không có
Hiện không có
Hiện không có

    Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 06 tháng 01 năm 1946 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra thời kỳ mới cho nền chính trị Việt Nam. Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, tất cả các công dân từ 18 tuổi trở lên không phân biệt nam, nữ, giàu, nghèo, tôn giáo, chính trị đã náo nức tham gia Cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày nay là Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 – 06/01/2016), Thư viện Khoa học Tổng hợp biên soạn Thư mục “70 năm Quốc hội Việt Nam” giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội nước ta từ khi ra đời cho đến nay. Thư mục được chia thành 5 phần với hơn 1200 nhan đề sách, báo, tạp chí giúp người đọc dễ dàng tiếp cận các tài liệu gốc.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806