Thứ ba, 07 Tháng bảy, 2020
  • Triển khai công tác số hóa tại Huế 2020-07-01 00:00:00 - 2020-07-25 00:00:00 Địa điểm : Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện chương trình sưu tầm và số hóa tài liệu Hán nôm tại tỉnh Thừa Thiên Huế
    Triển khai công tác số hóa tại Huế
  • LỚP HỌC STEM ACADEMY 2020-07-06 00:00:00 - 2020-07-19 18:00:00 Địa điểm : S.HUB KIDS LỚP HỌC STEM ACADEMY
    LỚP HỌC STEM ACADEMY

Hotline hỗ trợ
0909.895.806