LE VIEUX TONKIN 1884 - 1889

LE VIEUX TONKIN 1884 - 1889

Tác giả : CLAUDE BOURRIN NXB : Sài Gòn
Đang có tại thư viện
Hiện không có
Hiện không có

Sách nói về các họat động thể thao, kịch nghệ, thú tiêu khiển của xã hội thượng lưu ở  Bắc Kỳ vào cuối thế kỷ 19

Tập 1884-1889: Mô tả bộ mặt của Hà Nội vào năm 1885; cuộc sống thường nhật của giới thượng lưu vào thời kỳ đó.

Nơi xuất bản:    Sài Gòn

Năm xuất bản:   1935

Số trang:  218 trang

Hotline hỗ trợ
0909.895.806